SICAKLIK VE NEM ÖLÇER KULLANIM ALANLARI


ARGE MERKEZİ

Sayıları her geçen gün artan sağlık ve teknoloji başta olmak üzere birçokalanda çalışma yapan arge merkezlerinde sıcaklık ve nem değerlerinin istenilen aralıkta olması hayati önem taşır. Yapılan deneyler ve çalışmaların sonucu doğrudan etkisi olacağından bu merkezlerde de sıcaklık ve nem ölçer cihazları kullanılmaktadır

Anahtar Kelimeler:

SERVER MERKEZİ

Günümüzde üretilen verilerin çoğu serverlarda saklanmaktadır. Bu bilgiler doğum tarihimizden adımıza ya da kredi kartı numaramıza kadar çeşitlilik gösterebilir. Serverlar hayatımız vazgeçilmez öğelerinden birisidir. Bu kadar çok bilgini tutulduğu ve yirmi dört saat çalışan bu sistemlerin stabil olmaları çok önemlidir. Aşırı sıcaklık ya da nem gibi değerler çalışmaları olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle bulundukları ortamın sıcaklık ve nem değerleri düzenli olarak ölçülüp kayıt altına alınması gerekir.

Anahtar Kelimeler:

TARIM

Binlerce yıl öncesine dayanan tarım, insanlığın gelişiminde kritik öneme sahip olmuştur. Günümüzde de iyi tarım uygulamları ile daha az maliyetli ekonomik değeri yüksek ürünler üretilmektedir. Bu ürünlerin üretilmesi için yapılan çalışmaların bir çoğu kapalı özel alanlarda yapılmaktadır. Bu alanlarda çalışma yapılan bitkinin türüne göre farklı sıcaklık ve nem değerleri istenmektedir. Bu değerlerinin sağlıklı bir şekilde ölçülmesi için digital ölçüm cihazları kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Eczane

Modern eczaneleri 5 yıllık eczacılık fakülterinden mezun olarak eczacı unvanı almış kişiler açabilir. Eczanelerin ruhsatları sağlık müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğu altındadır. Bir eczanenin kullanım alanı 35 metrekareden küçük olamaz. Zemini yanmaz ve temizlemesi kolay bir madde ile kaplanması gerekir. Bir eczanede izin verilen giriş kapısı sayısı 1 ile sınırlıdır. Herhangi bir ilçede 2 veya daha fazla eczane varsa nöbet düzenlenir. Nöbet listeleri eczacı odaları tarafından düzenlenir. Eczaneler ilaç satılmasına ruhsat verilen dükkânlardır. Eczanelerde eczacılara yardım eden kişilere Eczane Teknisyeni (eczacı kalfası) denir.Yönetmelik hem eczane ortam sıcaklığının hem de soğuk ortamda saklanması gereken ilaçlar için dolapların sıcaklığının ölçülmesini, bunların geriye dönük olarak 5 yıl saklanmasını zorunlu kılıyor. Yönetmeliğe göre eczanelerde buzdolabı içi ısısı 2-8 derece aralığında, ortam ısısı 15-25 derece arasında, azami nem ise yüzde 65 oranında olması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:

Hastane

 sağlık hizmeti verilen ve bu amaçla gerektiğinde hastaların yatarak tedavi oldukları kurum. Hastanelerde hastalar, paralı veya parasız olarak tedavi edilirler. Hastaneler, devlet hastaneleri, özel üniversitelerderneklersigorta şirketleri tarafından ücretli veya ücretsiz olarak işletilirler. Geçmişte dinî organizasyon ve gönüllüler tarafından verilen hastane hizmetleri günümüzde doktorcerrahhemşireebeeczacı gibi sağlık profesyonelleri tarafından verilmektedir.

Toplu halde yaşayan insanlar her zaman hastaları tedavi etmenin ve korumanın gerekli olduğunu düşünmüşlerdir. Nitekim hastaların tedavisi ve bakımı konusunda tarih boyunca şu veya bu şekilde çalışmalar yapılmış ve tedbirler alınmıştır. İnsanların temel gereksinimlerini karşılayacak şekilde düşünülmüş olan bu tedbirler, her zaman onların yaşadıkları devirlerin sosyal ve ekonomik şartlarına sıkı sıkıya bağlı kalmıştır.

Hastaneler günümüz sağlık sisteminin vazgeçilmez öğelerindendir. Hastanelerdeki ilaçlarının stabil kalması için saklama koşulları çok önemlidir.Ameliyathane gibi özel bölümler ve hastane eczanelerinde sıcaklık ve nem ölçer cihazlar kullanılmaktadır.Böylelikle hayati önem taşıyan ortamların sıcaklık ve nem değerleri istenilen aralıkta tutulabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: